Fri fragt i Danmark for alle ordrer over 1.500,00 DKK*.

2 års garanti på alle EcoWater og North Star blødgøringsanlæg

Garantibetingelser og -vilkår
Ecowater Greenline og North Star Ökosoft blødgøringsanlæg er fuldt dækket af en to års garanti* mod fabriksfejl gældende fra installationsdatoen. Garantien omfatter reservedele og arbejdstimer. Ifølge EU og Dansk Standard bør dit blødgøringsanlæg have service 1 gang årligt af autoriseret servicetekniker.
Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovfæstede rettigheder.
Vi påtager os denne garanti inden for 24 måneder fra installationsdatoen* for blødgøringsanlægget, hvis det viser sig at være defekt af årsager, der udelukkende er relateret til fejlagtige materialer eller fabriksfejl. Vi vil efter eget skøn reparere eller udskifte disse uden opkrævning for arbejdstimer, materialer eller transport, forudsat at:

 • Enheden er dimensioneret korrekt og købt gennem en autoriseret forhandler.
 • Enheden er blevet installeret korrekt i overensstemmelse med producentens installationsvejledninger og driftsspecifikationer, herunder vandtryk, vandflow og lokalt gældende lovgivning.
 • Enheden er blevet anvendt til normale husholdningsformål og udelukkende med kommunalt vand.
 • Enheden er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med anvisningerne.
 • Enheden er ikke blevet serviceret, vedligeholdt, repareret, skilt ad eller åbnet af andre personer end dem, der er autoriseret af os.
 • Alt servicearbejde i forbindelse med denne garanti skal udføres af et autoriseret servicecenter.
 • Enhver enhed eller defekt del, der udskiftes, overgår til virksomhedens ejendom.

Denne garanti dækker ikke:

 • Skader som følge af transport, ukorrekt brug eller forsømmelser, herunder manglende påfyldning af salttabs eller brug af forkert salt.
 • Defekter eller skader forårsaget af ild, lyn, overspænding, eksplosion, oversvømmelse, uvejr, slag eller andre udefrakommende årsager.
 • Driftsstop eller defekter, der er forårsaget af udefrakommende snavs eller småpartikler, der tilstopper ventiler, da dette kan forebygges ved at montere et forfilter
 • Enheder, der ikke er installeret i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
 • Enheder, der er installeret på en sådan måde, at adgangen til service er begrænset.
 • Nulstilling af programmeringsenheden i tilfælde af strømsvigt eller ukorrekt programmering, eller når hårdheden af det indstrømmende vand eller antallet af personer i husstanden ændrer sig.
 • Enheder, der er installeret ukorrekt, forkert rørføring eller elektricitet.
 • Enheder installeret uden for Danmark.
 • Enheder installeret i erhvervsbygninger.

Enhver fejl, der ikke kan tilskrives blødgøringsanlægget men forkert installation eller drift, vil være genstand for opkrævning.
Denne garanti gælder for landet, hvor produktet er købt.  Hvis produktet føres ud af landet, kan garantien blive ugyldig.
 
*Garantiperioden begynder fra installationsdatoen, medmindre installationen er foretaget mere end seks måneder fra datoen, hvor produktet blev købt. I dette tilfælde vil garantiperioden begynde seks måneder fra købsdatoen. Et købsbevis vil evt. være nødvendigt.