Fri fragt i Danmark for alle ordrer over 1.500,00 DKK*.

Om DVGW Certificering

HVORFOR ER DVGW CERTIFICERINGEN VIGTIG FOR DIG?

For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark. Link

Jævnfør :

BEK nr. 1007 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

I bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er: 

• Godkendt i den danske GDV-ordning eller
• Certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat eller
• Godkendt i Holland med en ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark eller
• Typegodkendt i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige

Alle vores blødgøringsanlæg er DVGW-certificeret, så de er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

 

DVGW
(Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches)

er en uafhængig tysk certificeringsorganisation. DVGW foretager hygiejnetest af produkter og materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, i overensstemmelse med vurderingsprincipperne og retningslinjerne fra det tyske miljøagentur (KTW, W 270). Derudover udføres hygiejnetest i overensstemmelse med øvrige europæiske og internationale standarder.