Efterskoler

Hvis i kan nikke genkende til følgende...

 • Jeres efterskole døjer med hård kalk og de gener det giver.
 • Jeres viceværter bruger rigtig meget tid på at vedligeholde installationer, der kunne afhjælpes med blødt vand.
 • Jeres efterskole kigger ind i grønne og mere bæredygtige løsninger.

Så ER et blødgørinsanlæg noget for jer!

Med et centralt blødgøringsanlæg undgår i besværet med den hårde kalk, der bl.a. aflejrer sig i køkken maskiner varmtvandsbeholdere toiletter og badefaciliteter.

Jeres viceværter og service folk vil derfor sparer en masse tid på unødige reparationer og rengøring!

Kort sagt bliver jeres fordele:

 • Vandbesparelse pga. færre løbende toiletter og dryppende vandhaner
 • Ingen dyre reparationer af cisterner, toiletter og blandingsbatterier
 • Lavere energiforbrug og ingen tillægsafgift
 • Mindre tryktab og pumpeenergi
 • Mindre slid på pumper og ventiler, installationerne får længere levetid
 • Lavere serviceudgift i varmecentralen og færre beholderrensninger
 • Ingen brug af kemikalier til afsyring af brugsvandsvekslerne
 • Unødige reparationer af f.eks. vaskemaskiner undgås
 • Doseringen af vaskepulver og skyllemiddel kan halveres

Et blødgøringsanlæg fra JVT fungere ved at:

Vandet løber gennem blødgøringsanlægget, og her reduceres/fjernes kalken fra vandet, og der leveres blødt vand.

Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk, skal det regenereres. Regenereringen sker ved hjælp af salt. Så det eneste man skal gøre, er at tilføre salttabletter i saltbeholderen, som står i nærheden af blødgøringsanlægget. 

{formbuilder:96443}