Support

Hvordan ændrer jeg telefonnummer eller mail på alarmer i EcoWater Greenline App?
Glemt password eller ændring af password i EcoWater Greenline App
Opkobling af EcoWater Greenline NG anlæg på Wi-Fi

Såfremt du ønsker at koble dit anlæg op på Wi-Fi, da skal du følge vedhæftede guide (benyt vedhæftede guide med billeder som supplement til guiden).

Husk at læse første side og sørg for at sende os en mail inden med dine oplysninger, så du kan få oprettet en online bruger på den danske database.

Klik her og følg vejledningen - Guide til opkobling til Wi-Fi

Klik her og følg vejledningen - Supplement med billeder

 

Jeg har fået nyt netværk, hvordan får jeg mit EcoWater Greenline anlæg op på det?

Det er ikke i app’en, at netværk ændres, men på selve anlægget ved hjælp af din telefon eller en iPad/tablet.

Ved nyt netværk gøres følgende:

 

PÅ ANLÆGGET:

Tryk på den midterste knap (valgtasten, denne er grøn) for at aktivere anlægget, og main menu kommer frem.

Ved hjælp af piltasterne find og vælg advanced settings.

Ved hjælp af piltasterne find og vælg wireless setup.

Vælg browser – tryk 2 gange på denne, så skærmen skifter til see connection, og fem små firkanter blinker i bunden af displayet.

Anlægget sender nu signal ud, der skal findes med telefonen. Signalet hedder H2O-**********

 

PÅ TELEFONEN (i din Ecowater app):

Log på med dine brugeroplysninger, mail og password.

Vælg add device.

ANDROID – Vælg H2O-********** netværket.

IPHONE – Tryk på linket settings, og skærmbilledet skifter til telefonindstillinger. Tryk på ”indstillinger” i øverste venstre hjørne og vælg herefter ”Wi-Fi indstillinger”.

Vælg H2O-********** netværket. Du bliver muligvis spurgt, om du vil fortsætte i Ecowater app, dette er OK, derefter skifter skærmbilledet til app’en hvor den vil liste de netværk, den kan finde.

Vælg dit nye hjemmenetværk ved at trykke på netværksnavnet og log på med koden til dette netværk ved at skrive det i feltet.

 

Derefter vil dit anlæg være på det nye netværk når der på anlæggets display kommer en keycode frem. Denne skal ikke bruges, da det kun er ved en fuld opkobling, man gør dette.

Du skal nu bare gå tilbage i menuen med pilen til venstre indtil du er ved startskærmen som skifter mellem de 5 forskellige billeder.

Salt status
Water use
Water flow
Recharge status
Wireless Status

 

Jeg får alarmer om "lost connection", hvad gør jeg?

Såfremt anlægget kommer med meddelelser om Lost Connection, er der følgende muligheder for at rette fejlen. 

• Tjek at internettet er tilgængeligt, og at din wireless router er OK.
  Såfremt dette er OK, så gå videre

• Tag strømmen fra anlægget (stikket ud) og vent 30 sek. med at sætte stikket i igen.
  Såfremt dette ikke gør at anlægget har "godkendt" ved både Wi-Fi og Internet, så gå videre.

Du skal nu koble anlægget op igen:

 

PÅ ANLÆGGET:

Tryk på den midterste knap (valgtasten, denne er grøn) for at aktivere anlægget, og main menu kommer frem.

• Ved hjælp af piltasterne find og vælg advanced settings.

• Ved hjælp af piltasterne find og vælg wireless setup.

• Vælg browser – tryk 2 gange på denne, så skærmen skifter til see connection, og fem små firkanter blinker i bunden af displayet.

• Anlægget sender nu signal ud, der skal findes med telefonen. Signalet hedder H2O-********** 

 

PÅ TELEFONEN (i din Ecowater app):

• Log på med dine brugeroplysninger, mail og password.

• Vælg add device.

• ANDROID – Vælg H2O-********** netværket.

• IPHONE – Tryk på linket settings, og skærmbilledet skifter til telefonindstillinger.
Tryk på ”indstillinger” i øverste venstre hjørne og vælg herefter ”Wi-Fi indstillinger”.

• Vælg H2O-********** netværket. Du bliver muligvis spurgt, om du vil fortsætte i Ecowater app, dette er OK, derefter skifter skærmbilledet til app’en hvor den vil liste de netværk, den kan finde.

• Vælg dit nye hjemmenetværk ved at trykke på netværksnavnet og log på med koden til dette netværk ved at skrive det i feltet.

 

Derefter vil dit anlæg være på det nye netværk når der på anlæggets display kommer en keycode frem. Denne skal ikke bruges, da det kun er ved en fuld opkobling, man gør dette. 

Du skal nu bare gå tilbage i menuen med pilen til venstre indtil du er ved startskærmen som skifter mellem de 5 forskellige billeder. 

Salt status
Water use
Water flow
Recharge status
Wireless Status


Hvilken type salt skal jeg bruge?

Alle salttabletter/poletter/skærver som er godkendt under norm, 973 type A, (fødevaregodkendelse) må bruges i vores blødgøringsanlæg.
! Eneste undtagelse er den blødgøringssalt som indeholder klor, den må IKKE bruges.
Dvs. Sanitabs må IKKE bruges.

 

Skal der ikke være vand i mit anlæg?

Ecowater Greenline og North Star Ökosoft er tør-tank anlæg, hvilket vil sige, at der ikke skal være ret meget vand i tanken, der hvor saltet ligger. Når anlægget ikke er i gang med en rengøring af ionbytterne, så skal der maksimalt være 2 liter vand i tanken, og såfremt der er salt i efter forskrifterne min. 10 til 15 cm. i bunden af karret, er det sjældent, at man vil kunne se noget vand.

Det er kun under rengøring/regenerering, at anlægget vil lukke vand ind i til saltet, og det vil blive brugt under regenerering. Du skal derfor ikke selv komme vand i dit Ecowater anlæg.

Grünbeck anlæg er våd-tank systemer, hvor der efter hver rengøring vil blive lukket vand i tanken, som så står klar til næste rengøring.

 

Der er ikke vand i mit anlæg?

Ecowater Greenline og North Star Ökosoft er tør-tank anlæg, hvilket vil sige, at der ikke skal være ret meget vand i tanken, der hvor saltet ligger. Når anlægget ikke er i gang med en rengøring af ionbytterne, så skal der maksimalt være 2 liter vand i tanken, og såfremt der er salt i efter forskrifterne min. 10 til 15 cm. i bunden af karret, er det sjældent, at man vil kunne se noget vand.

Det er kun under rengøring/regenerering, at anlægget vil lukke vand ind i til saltet, og det vil blive brugt under regenerering. Du skal derfor ikke selv komme vand i dit Ecowater anlæg.

Grünbeck anlæg er våd-tank systemer, hvor der efter hver rengøring vil blive lukket vand i tanken, som så står klar til næste rengøring.

 

Mit anlæg er helt tør, der er ingen vand nede ved saltet?

Ecowater Greenline og North Star Ökosoft er tør-tank anlæg, hvilket vil sige, at der ikke skal være ret meget vand i tanken, der hvor saltet ligger. Når anlægget ikke er i gang med en rengøring af ionbytterne, så skal der maksimalt være 2 liter vand i tanken, og såfremt der er salt i efter forskrifterne min. 10 til 15 cm. i bunden af karret, er det sjældent, at man vil kunne se noget vand.

Det er kun under rengøring/regenerering, at anlægget vil lukke vand ind i til saltet, og det vil blive brugt under regenerering. Du skal derfor ikke selv komme vand i dit Ecowater anlæg.

Grünbeck anlæg er våd-tank systemer, hvor der efter hver rengøring vil blive lukket vand i tanken, som så står klar til næste rengøring.

 

Jeg oplever hvide aflejringer på mine armaturer, hvad gør jeg?

Du skal som det første måle hårdheden på dit vand med det testsæt, du fik leveret sammen med anlægget. Har du ikke et testsæt kan det købes her.

Såfremt du ikke måler hårdheder i dit vand, men du stadig synes, du har nogle aflejringer på armaturer eller fliser, kan dette skyldes saltaflejringer.

Disse kommer, da vandet i Danmark indeholder salte, og dem må vi ikke fjerne fra vandet.
Du kan fjerne dem ved hjælp af rengøring at følge vejledningen her.

 

Hvordan fungerer saltsensoren i mit EcoWater Greenline NG anlæg?

Dit anlæg har en sensor indbygget, så det selv følger op på, hvor meget salt, der er i karret. Så du skal ikke selv gøre noget udover at fylde salt på.

Når dit anlæg beder om salt, vil der være en del salt i anlægget, da der som minimum skal være 10 til 15 cm. salt i karret, for at anlægget kan lave regenerationen (rense ionbytterne).

Saltmålerens beregning af dage der er salt tilbage til, bliver genberegnet jævnligt, og er hele tiden et nutids billede af, hvor længe der er salt tilbage til i forhold til den mængde vand, der bliver brugt lige nu, så derfor kan det forekomme, at i dag vil den skrive, at der f.eks. er 15 dage tilbage, og i morgen grundet et måske mindre vandforbrug, er der lige pludselig 20 dage tilbage.  Den fungerer på samme måde som brændstof beregneren i din bil, jo hurtigere du kører, jo før skal du tanke.

Det, der er vigtigt er, at når den beder om salt (Add Salt), så skal du fylde salt på.

 

Hvordan ændrer jeg tiden for alarm på service?

Hvis du vil ændre tiden, inden du modtager alarm for service.
Klik her og følg vedledningen

 

Jeg har fået ny mail-adresse, hvordan ændrer jeg den i min EcoWater App?

Hvis du vil ændre din mail adresse på din Ecowater app (brugernavn),
Klik her og følg vejledningen

 

Hvor kan jeg se anlæggets serienummer?

• Gammel Greenline model (hvid): Serienummeret findes på bagsiden af saltlåget.

• Greenline NG (blå): Serienummeret findes på en label på indersiden af hovedkabinettet.

• North Star Ökosoft: Serienummeret findes på bagsiden af saltlåget.

 

Hvordan indstiller jeg hårdheden af råvandet?

Testforløb:

Åben for den midterste håndtag på bypass ventilen, og luk for de to i siderne.

åben en vandhane og lad den løbe lidt tid. 

Test nu hårdheden af vandet.

1. Fyld 5 ml. vand i glasset.

2. Dryp 1 dråbe af det medfølgende væske i glasset og ryst derefter, til farven af vandet bliver lyserød/rød.

3. Dryp herefter 1 dråbe i ad gangen og ryst efter hver dråbe, indtil vandet skifter til en mørkegrøn farve.

4. Antallet af dråber, der skal bruges, førend testvandet skifter farve fra lyserød eller rød til mørkegrøn, svarer til vandets hårdhed.

Eksempel;
 Vandet skifter farve efter 18 dråber, svarende til en hårdhed på 18 dH.Greenline anlæg skal indstilles i PPM

Indtast dit hårdhedsresultat i dH, og omregn hårdheden til PPM.

Omregn fra dH til PPM:

PPM:

Tryk på menu (den runde tast) > gå ned på Bsic settings > gå ned på Hardness > indtast resultatet.